0907 922 471

... a oslava sa zmení na zážitok 

Fotky sú zotriedené do základných kategórii ale niektoré by mohli byť aj v detských aj v dospeláckych a tiež naopak. Každý je výnimočný a nedá sa tak úplne tortička či zbobenie zaradiť presne. Berte to skôr ako inšpiráciu. 

 .


....a oslava sa zmení na ZÁŽITOK